Díky naší certifikované revizní činnosti Vám katastrofy nehrozí!

Úraz elektrickým proudem, nebo dokonce požár? To je hned. A na vině jsou velmi často neodborně zapojené a nedostatečně kontrolované prvky elektrického zařízení. Elektroinstalaci rozvodů v bytě, domě, v komerčně využívaném objektu, ve veřejné budově i všude, kde si to klient přeje, provede tým odborníků, kterým můžete věřit, že se ve svém oboru skutečně skvěle orientují. Revize elektrických zařízení, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí Vám ve výchozích variantách i pravidelně zajistí specializovaná firma za sympatických cenových podmínek a dle všech zákonných norem.

Nezapomeňte nás kontaktovat v pravidelných termínech

Jaké jsou lhůty pro provádění revizí elektroinstalačních rozvodů, elektrických spotřebičů a ručního nářadí? Každá fyzická i právnická osoba, která je přímým uživatelem takového zařízení, by se v těchto termínech měla umět orientovat. V tomto směru máte také možnost využít perfektní orientaci v oboru, jehož zásady a standardy, vyplývající ze zákonných norem, ctí kvalifikovaní technici profesionální firmy.