Nejen schody a schodiště

Bezpečnostní vícevrstvé typy, opatřené bezpečnostními foliemi, případně kalené, či barvené, se dnes používají nejen na skleněné zábradlí pro schodiště, ale všude tam, kde se musí dbát nejen bezpečnosti, ale i vzhledu. Vlastnosti průhledného materiálu jsou velice praktické všude tam, kde chceme zabezpečit dostatek světla, dobrý přehled po prostoru, případně tam, kde nechceme nutnými bezpečnostními opatřeními zakrývat pohled například na historické, či umělecky hodnotné objekty.

Další plus

Dalšími výhodami je to, že celek, ať je sebemohutnější, stále působí poměrně subtilním a zejména vzdušným dojmem, rozšiřuje opticky prostor i tam, kde jsou ve skutečnosti fyzicky daná omezení. Toho se s nebývalým úspěchem využívá nejen v interiérech, ale i exteriérech nejrůznějšího druhu.